Παράταση για την κατάθεση πινακίδων

Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε παράταση της διαδικασίας.

Παράταση για την κατάθεση πινακίδων

Οι πολίτες μπορούν να καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους έως τις 5 Ιανουαρίου όπως αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών.

Όσοι θέλουν να θέσουν σε ακινησία τα οχήματά τους, πρέπει να προσκομίσουν στις κατά τόπους ΔΟΥ τα εξής δικαιολογητικά:

– Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
– Πινακίδες
– Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του οχήματος.
– Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.
– Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο.
– Αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση εάν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης.

COMMENTS

[an error occurred while processing the directive]